Kontakt

JUDr. Lucia Sukopová, advokátka
so sídlom: Františkánska 5, 917 07 Trnava

mob.: 0903 848 951
mail: info@avvocata.sk
tel.: 033/5333 529
fax: 033/5333 529

IČO: 421 55 614
DIČ: 1076522722

zapísaná v zozname advokátom vedenom SAK pod č. 4826